Shiva Pariyar- Pilayo Sathile Lyrics

(Piudina bhanda bandai
Pilayo sathile) x2
Ma chhu ni bhani barosha
(Dilayo sathile) x2
Ma chhu ni bhani barosha
Dilayo sathile
Piudina bhanda bandai
Pilayo sathile

Verse:1

(Piyera nasha chadda
Ke hos ma huntho kohi) x2
Ke hos ma huntho kohi
(Behosi mai pani najar
Milayo sathile) x2

Ma chhu ni bhani barosha
(Dilayo sathile) x2
Ma chhu ni bhani barosha
Dilayo sathile

(Dui dinko jindagi ma
Marera lanu kke chha) x2
Marera lanu kke chha
(Bhandai tanera sangai
Nachayo sathile) x2
(Ma chhu ni bhani barosha
Dilayo sathile) x2
Dilayo sathile

(Piudina bhanda bandai
Pilayo sathile) x2
Ma chhu ni bhani barosha
(Dilayo sathile) x2
Ma chhu ni bhani barosha
(Dilayo sathile) x2