Rohit John Chettri- Timi Nai Lyrics

(Timi nai yo man le chaheko
Yo manle rojeko ek mitho dhoon
Timile yo jiwan ma ayera
Rangai diyau sapana haru
Sabai nai mero) x2
(Hijo samma eklai khai kaha ma
Ekanta ma rudai thiye
Kina hola
Kolahal ma haraune man aja
Timilai nai khojdaicha
Kina hola) x2
Timile yo jiwan ma ayera
Rangai diyau sapana haru
Sabai nai mero

Verse:1

Tadha huda kheri ekaichin timi
Yo man runcha khai kina
Ma bujhna sakdina
Sambandha kasto yo gahilo hamro
Antim saas samma yaad rahane bho
Hijo samma eklai khai kaha ma
Ekanta ma rudai thiye
Kina hola
Kolahal ma haraune man aja
Timilai nai khojdaicha
Kina hola
Timi nai yo man le chaheko
Yo manle rojeko ek mitho dhoon
Timile yo jiwan ma ayera
Rangai diyau sapana haru
Sabai nai mero